BISKUP LEGNICKI NA KOLONII W KARPACZU

Dzieci z Legnicy uczestniczących w ostatnim turnusie w TPD w Karpaczu odwiedził 10 sierpnia biskup legnicki Stefan Cichy. Tego dnia na Śnieżce obchodzono Święto Patrona Ratowników GOPR-u – Św. Wawrzyńca.

Jego Ekscelencja został powitany w ośrodku wczasowym „Morion” (w którym przebywają koloniści z Legnicy) staropolskim zwyczajem – chlebem i solą. Biskup zapoznał się z programem kolonii, wysłuchał pieśni religijnych i świeckich, a na koniec wręczył pamiątkowe obrazki związane z dziękczynieniem  za beatyfikację Jana Pawła II, udzielając przy tym uczestnikom i kadrze błogosławieństwa.

Prezes legnickiego oddziału Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Kazimierz Pleśniak, dziękując ks. biskupowi za odwiedziny, z uznaniem podkreślił jego troskę i podjęte inicjatywy dla dobra dzieci naszej Diecezji, m.in. otworzenie „okna życia” oraz rozwój świetlic środowiskowych.

Wspólne pamiątkowe zdjęcie zakończyło wizytę duszpasterską i na długo pozostanie w pamięci uczestników kolonii.

Kolonia w Karpaczu jest ostatnią, organizowaną w ramach tegorocznej Akcji Letniej TPD. Uczestnicy wypoczywać będą do 18 sierpnia.