STARTUJE LEGNICKA SZKOŁA WOLONTARIATU

Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich zaprasza wszystkich chętnych do udziału w działaniu LEGNICKA SZKOŁA WOLONTARIATU realizowanego w ramach projektu pn. ROZWÓJ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA TERENIE SUBREGIONU LEGNICKIEGO€.

Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz zrealizowany przy wsparciu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Działanie przeznaczone jest dla osób [bez ograniczeń wiekowych], które zadeklarują chęć wzięcia udziału w budowaniu wolontariatu dla celów organizacji pozarządowych.

W ramach Szkoły przewidziane są warsztaty wyjazdowe i stacjonarne, które pozwolą rozwinąć się przyszłym wolontariuszom.

Uczestnicy wzmocnią siebie jako osoby pomagające innym, ponadto zdobędą wiedzę o sposobach rozpoznawania potrzeb drugiej osoby, porządkowania swych pomysłów, planowania działań. Nauczą się konstruować harmonogram i budżet oraz rozpoznawać potrzeby lokalnego środowiska – praca metodą projektową. Tematyka warsztatów głównie będzie obejmowała zagadnienia dotyczące idee wolontariatu, komunikacji interpersonalnej, pracy w grupie i z grupą, aspektów prawnych nt. wolontariatu i bycia wolontariuszem, wolontariatu pracowniczego itp.

Warunkiem udziału w projekcie jest wypełnienie DEKLARACJI UCZESTNICTWA LSW [z załącznika], a następnie złożenie jej osobiście w biurze projektu LEGNICKIEGO STOWARZYSZENIA INICJATYW OBYWATELSKICH w Legnicy do dnia 25 WRZEŚNIA 2011 roku lub przesłanie pocztą elektroniczną na adres justyna@lsio.org.pl, pocztą tradycyjną na adres biura projektu [LEGNICKIE STOWARZYSZENIE INICJATYW OBYWATELSKICH, UL. KOŚCIUSZKI 25/1, 59-220 LEGNICA, z dopiskiem: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO LEGNICKIEJ SZKOŁY WOLONTARIATU].

Gorąco zachęcamy Państwa do udziału w LEGNICKIEJ SZKOLE WOLONTARIATU, a tym samym do zacieśniania więzi społecznej poprzez budowę wolontariatu w organizacjach pozarządowych.

Mamy nadzieję, iż powyższa inicjatywa spotka się z Państwa przychylnością i zainteresowaniem oraz chętnie włączą się Państwo w jej realizację.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, uprzejmie prosimy o kontakt.

ZAŁĄCZNIKI:
DEKLARACJA UCZESTNICTWA.doc

Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich
59-220 Legnica, ul. Kościuszki 25 m. 1
tel./fax. [76] 862 58 25
www.lsio.org.pl, lsio@lsio.org.pl

autor: Justyna Zielińska