SZUKAMY TALENTÓW! KONKURS

Szkolne koło Przyjaciół Dzieci i Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 4 w Legnicy wraz Zarządem Oddziału Miejskiego TPD zapraszają do udziału w konkursie, który odbędzie się 17.11.2011 r. o godz. 9:30.

„JARMARK TALENTÓW”

Cele:
– rozwijanie dziecięcych pasji i uzdolnień
– rozwijanie umiejętności prezentacji przed publicznością
– integracja i współpraca środowisk szkolnych

Regulamin konkursu:
1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci z klas 0-III.
2. Szkołę reprezentuje 3 uczniów w wybranych kategoriach.
3. Jury przyznaje wyróżnienia w poszczególnych kategoriach.
4. Dla zwycięskich szkół przewidziane są puchary.

Kategorie:
1. Muzyczna – śpiew, gra na instrumencie, boxing, gwizdanie itp.
2. Sprawnościowo-ruchowa – akrobatyka, umiejętności sportowe, żonglerka, iluzja, itp.
3. Słowna – recytacja, teatr jednego aktora, parodia, skecz, itp.

Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem lub chętnych zgłaszać telefonicznie do dn. 7.11. (numer faksu 76 723-31-03; nr tel. 76 723 33 12).

Na dzieci czekają dyplomy, upominki i słodki poczęstunek.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ ZABAWY!