PIĄTKA WSPANIAŁYCH DZIAŁA Z NAMI

Na zaproszenie prezesa legnickiego TPD do biura Oddziału Miejskiego przybyli laureaci miejskiej edycji ogólnopolskiego konkursu „Ośmiu Wspaniałych”: Paulina Poznysz z Gimnazjum nr 9, Agata Bednarczyk z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3, Katarzyna Bułat i Katarzyna Socha z V Liceum Ogólnokształcącego oraz Paulina Świtalska z Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Legnicy. Młode osoby działają społecznie w różnych strukturach, są także członkiniami młodzieżowego wolontariatu TPD.

Okolicznościowe spotkanie z 13 marca było okazją do podziękowania za pracę społeczną na rzecz dzieci oraz godne reprezentowanie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Prezes Kazimierz Pleśniak wręczył zebranym listy gratulacyjne oraz słowniki.

W ostatnich latach w zaszczytnym gronie ogólnopolskich „8 wspaniałych” znaleźli się wolontariusze, którzy wspierają TPD, m.in. Kamila Józefiak i Rafał Derkacz.

Laureatem XV. edycji konkursu i reprezentantem na krajowym szczeblu jest Łukasz Grochowski z Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!