TPD ZAWIĄZAŁO PARTNERSTWO

Trzydzieści  legnickich organizacji pozarządowych postanowiło zawiązać partnerstwo przystępując do POMOSTU, czyli Platformy Organizacji MOST.

Prace nad zacieśnieniem współpracy między legnickimi organizacjami pozarządowymi trwały już od kilku lat, gdy grupa liderów III sektora postanowiła wzmocnić potencjał legnickiego społeczeństwa obywatelskiego, zapraszając do współdziałania inne organizacje. Efektem tego stało się podpisane 23 lutego 2012 r. partnerstwo, do którego przystąpiło 30 sygnatariuszy.

Zgodnie z wizją zawartą w Porozumieniu „Partnerstwo to porozumienie organizacji pozarządowych działających w Legnicy, które stale ze sobą współpracują, realizują wspólne akcje, wydarzenia, imprezy, partnerstwa i projekty. Organizacje wspierają się nawzajem na dobre i na złe. Dzięki dobrej współpracy efektywność działań stale rośnie, liderzy i ich organizacje są doskonale przygotowane do rozmaitych działań a ich mnogość tworzy wizerunek Legnicy – miasta otwartego, nowoczesnego i innowacyjnego. POMOST jest wzorem współdziałania organizacji pozarządowych dla miast całej Unii Europejskiej ponieważ ciągle się doskonali i pozytywnie zmienia”.

Prezes legnickiego TPD Kazimierz Pleśniak składa podpis na Porozumieniu

Głównym celem, jaki stawiają przed sobą sygnatariusze Porozumienia jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Legnicy poprzez integrowanie, wzmacnianie i reprezentowanie sektora pozarządowego.  Nie jest to jednak cel jedyny. Bardziej szczegółowe zamierzenia, jakie chcą zrealizować członkowie POMOSTu to:
1. Współpraca pomiędzy legnickimi organizacjami pozarządowymi.
2. Promocja współpracy jako sposobu rozwiązywania problemów społecznych.
3. Rozwój legnickich organizacji pozarządowych.
4. Zwiększanie zaangażowania legnickiego III sektora we wspólne działania i inicjatywy na rzecz mieszkańców.
5. Wymiana wiedzy i informacji w zakresie funkcjonowania organizacji.
6. Wymiana doświadczeń oraz dobrych praktyk.
7. Wzajemne wspieranie działań podejmowanych przez członków Partnerstwa POMOST.
8. Podnoszenie kwalifikacji legnickich organizacji pozarządowych.

Nad realizacją wizji i celów POMOSTu czuwać będzie wyłoniona na dwuletnią kadencję i licząca pięć osób Rada Pomostu. W myśl Porozumienia POMOST, powoływana przez Zebranie Patnerstwa na dwuletnią kadencję Rada Partnerstwa liczy od 5 do 7 członków. W dniu 23 lutego 2012 roku, podczas inauguracyjnego posiedzenia Zebrania Partnerstwa, wybrano Radę Partnerstwa w następującym składzie:

 •      Marta Chmielewska – Towarzystwo Miłośników Twórczości Zofii Kossak;
 •      Jacek Bondarewicz – Fundacja Arche;
 •      Mariusz Kołodziej – Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich
 •      Tomasz Sokołowski – Towarzystwo Przyjaciół Nauk;
 •      Grzegorz Wala – Legnickie Centrum Wolontariatu

Co ważne, w każdej chwili swojego istnienia Porozumienie POMOST otwarte jest na nowych członków, zainteresowanych rozwojem legnickiego społeczeństwa obywatelskiego i potencjału III sektora. Organizacje zainteresowane przystąpieniem do Partnerstwa proszone są o kontakt mailowy: pomost.legnica@gmail.com, lub telefoniczny: 76 8625825. Deklarację przystąpienia do Porozumienia można podpisać i złożyć w siedzibie Legnickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich, ul. Kościuszki 25/1.

źródło: POMOST

Sygnatariusze Porozumienia POMOST:

 1. POLSKIE STOWARZYSZENIE SZCZĘŚLIWYCH EMERYTÓW
 2. PTTK O/LEGNICA
 3. STOWARZYSZENIE INICJATYW TWÓRCZYCH
 4. STOWARZYSZENIE DZIAŁAŃ ARTYSTYCZNYCH I KULTURALNYCH FABRYKA TWÓRCZOŚCI
 5. CENTRUM MEDIACJI TRIALOG W LEGNICY
 6. TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ MIEJSKI
 7. TOWARZYSTWO WIEDZY POWSZECHNEJ
 8. MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA W LEGNICY
 9. LEGNICKIE CENTRUM WOLONTARIATU
 10. STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZYJACIÓŁ NADZIEJA
 11. STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH DIECEZJI LEGNICKIEJ
 12. CHRZEŚCIJAŃSKIE STOWARZYSZENIE DOBROCZYNNE
 13. LEGNICKIE STOWARZYSZENIE INICJATYW OBYWATELSKICH
 14. STOWARZYSZENIE  NA RZECZ AKTYWIZACJI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ I RUCHOWĄ ZIELONY DOM
 15. TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW WILNA I ZIEMI WILEŃSKIEJ ODDZIAŁ W LEGNICY
 16. STOWARZYSZENIE PERSONA
 17. LEGNICKIE STOWARZYSZENIE AMAZONEK „AGATA”
 18. TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW TWÓRCZOŚCI ZOFII KOSSAK
 19. TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NAUK
 20. POLSKIE TOWARZYSTWO HIGIENICZNE ODDZIAŁ W LEGNICY
 21. STOWARZYSZENIE KIBICÓW TYLKO MIEDŹ
 22. INTERNETOWE STOWARZYSZENIE SENIORÓW
 23. STOWARZYSZENIE KOBIET BABINIEC
 24. EUROPEJSKA UNIA AKTYWNYCH
 25. FUNDACJA AVATAR
 26. TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW LEGNICY PRO LEGNICA
 27. CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH
 28. FUNDACJA „ARCHE”
 29. STOWARZYSZENIE TURYSTYKI ROWEROWEJ EKORAMA
 30. LEGNICKI KLUB BIZNESU

źródło: POMOST

źródło: POMOST

autor: Grzegorz Wala
źródło: http://www.pomost.legnica.pl/porozumienie-pomost-zawarte