HARCERSKIE SPOTKANIE PO LATACH

Artykuł publikujemy na stronie internetowej z trzech powodów: po pierwsze – biuro legnickiego oddziału TPD było miejscem organizacyjnym „I Harcerskiego Spotkania po Latach” dla jego Komitetu; po drugie – prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy Kazimierz Pleśniak (który w latach 1980-1989 był komendantem chorągwi ZHP w Legnicy) stanął na czele Komitetu Organizacyjnego i w końcu ostatnie, a de facto najważniejsze – w sobotę spotkali się przyjaciele dzieci, którzy niejednokrotnie do tej pory działają na ich rzecz.

Pod hasłem naczelnego skauta świata Roberta Badena Powella „CZUWAM ZNACZY DOSTRZEGAM DRUGIEGO” – 28 kwietnia 2012 r. w legnickim „PARNASIKU” odbyło się niecodzienne wydarzenie. SPOTKANIE PO LATACH zostało zainicjowane przez wieloletniego działacza harcerskiego Kazimierza Pleśniaka (obecnie prezesa legnickiego Oddziału Towarzystwa Przyjaciół Dzieci) dla blisko stuosobowej grupy byłych działaczy i pracowników etatowych CHORĄGWI LEGNICKIEJ ZHP.

Chorągiew Legnicka ZHP działała na terenie byłego województwa legnickiego w latach 1975- 1992 i należała do czołówki krajowej. Skupiała ponad 40 tysięcy zuchów, harcerzy i instruktorów. Chorągiew organizowała letni wypoczynek dla ponad 14 tysięcy dzieci i młodzieży, krzewiła wychowanie patriotyczne, doprowadziła do utworzenia w 1989 roku w Legnicy Domu Harcerza – ośrodka organizacji wolnego czasu i rozwoju zainteresowań dzieci i młodzieży. Przez lata organizowane stanice wędrujące dla dzieci z terenów wsi znane były w całej Polsce. Symbolem patriotycznego działania ZHP jest pozostała na budynku byłego Domu Harcerza – tablica pamiątkowa ku czci Szarych Szeregów. Działalność ZHP wspierała bardzo prężnie działająca Wojewódzka Rada Przyjaciół Harcerstwa.

fot. Katarzyna Napora (kadr z filmu)

O ogromnej więzi przetrwałej przez lata świadczy udział tak dużej grupy społecznych i etatowych działaczy i przyjaciół ZHP, którzy z sentymentem wspominali działania dla dobra dzieci. Uczczono pamięć nieżyjących już działaczy ZHP i Ruchu Przyjaciół Harcerstwa. Na byłej siedzibie Komendy Chorągwi Legnickiej ZHP  przy ul. św. Piotra 10 (obecnie Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej) odsłonięto tablicę pamiątkową. Złożono wiązanki kwiatów przed pomnikiem Jana Pawła II oraz tablicach pamiątkowych „Szarych Szeregów”, na byłym „Domu Harcerza” i w auli I LO.

Spotkaniu towarzyszyła harcerska piosenka, pląsy zuchowe, pokazy multimedialne  i okolicznościowa wystawa pamiątek.


fot. Dominika Szymczak

W uroczystości uczestniczyli Prezydent Miasta Tadeusz Krzakowski, Komendant Chorągwi Dolnośląskiej ZHP hm Marian Łata i przewodniczący Rady Chorągwi hm Zdzisław Łatko, kolejni Komendanci Chorągwi Legnickiej Roman Szałęga, Kazimierz Pleśniak i Andrzej Szymkowiak oraz byli przewodniczący Wojewódzkiej Rady Przyjaciół Harcerstwa Tadeusz Podwiński i Eugeniusz Barczyński.

Spotkanie zakończono zawiązaniem harcerskiego Kręgu i odśpiewaniem „Bratnie słowo sobie daję, że pomagać będziem wzajem”.