JESTEŚMY „zDOLNYM NGO”!

Mają tysiące zaangażowanych działaczy, w tym ponad 400 młodych wolontariuszy. Ich inicjatywy są często nienagłośnione – i w mniemaniu młodzieży – niewymagające poklasku. Dziś zostali jednak docenieni. Miejski Oddział Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy jest laureatem I edycji plebiscytu „zDolne NGO” dla najlepszej organizacji pozarządowej z Dolnego Śląska działającej w roku 2011 w obszarze wolontariatu. Statuetkę i tytuł z rąk Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego Radosława Mołonia odebrał prezes legnickiego TPD Kazimierz Pleśniak.

Konkurs jest zwieńczeniem działań podejmowanych przez trzeci sektor w ramach ubiegłorocznego Europejskiego Roku Wolontariatu. Zarząd legnickiego TPD w 2011 roku wykazywał szczególną aktywność na rzecz rozwoju młodzieżowego wolontariatu. Przy biurze oddziału powołano do życia Klub Wolontariusza TPD, w którym spotykają się zaangażowani w prace najmłodsi członkowie stowarzyszenia. W grudniu zorganizowano przy współpracy Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli oraz Zespołu Szkół Integracyjnych w Legnicy konferencję popularno-naukową pn. „Kształtowanie podstaw przez wrażliwość – darem wolontariatu”.

Obecna na gali Renata Nicpoń, opiekunka wolontariuszy z ZSI – jednego z najprężniej działających kół Przyjaciół Dzieci w mieście – nie kryła wzruszenia po ogłoszeniu wyników. Jak sama mówi, „zakres działalności wolontariuszy jest tak szeroki, że nie w sposób wymienić tych najważniejszych, tym bardziej że każda inicjatywa jest ważna przez to, że jest realizowana na rzecz drugiego człowieka”.

Na gali nie mogło zabraknąć przedstawicieli młodzieżowego wolontariatu TPD: Pauliny Świtalskiej z Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego oraz Aleksandry Rowińskiej z Zespołu Szkół Rolniczych. Obecna była również delegacja oddziału organizacji w Legnicy: koordynator ds. wolontariatu Magda Grońska i Dorota Jabłońska oraz skarbnik legnickiego TPD Anna Gruszka i rzecznik prasowy Adam Kobel.

na zdj. od lewej Jacek Bednarek z Wrocławskiego Centrum Wolontariatu; Dyrektor Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Agnieszka Kowol-Stachowiak oraz przedstawiciele i wolontariusze legnickiego oddziału TPD

Młodzież stanowi silną podstawę, na której Towarzystwo Przyjaciół Dzieci może oprzeć swe działania i w pełni realizować zadania statutowe. Bez nich nie moglibyśmy pomagać na tak wielką skalę.” – mówi prezes TPD w Legnicy Kazimierz Pleśniak. „To wolontariusze często szybciej wiedzą do kogo należy przyjść z pomocą. Wierzę, że to zaangażowanie procentuje w postaci empatii i wrażliwości społecznej, a ogromny bagaż doświadczeń będzie przydatny w przyszłej pracy zawodowej. Mam nadzieję, że chociaż skromne odznaczenia i medale „Pomocna Dłoń”, które przyznajemy podczas Dnia Wolontariusza w jakiś sposób uhonorują ciężką pracę młodych ludzi.

Organizacja imprez, udzielanie korepetycji, wspomaganie opieki pielęgniarskiej na szpitalnych oddziałach dziecięcych, pomoc niepełnosprawnym kolegom i zbiórka darów żywnościowych – to tylko niektóre działania młodzieżowego wolontariatu TPD w Legnicy. Młodzi ludzie chętnie pomagają w organizacji masowych imprez dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych jak Legnicka Paraolimpiada TPD czy festyn z okazji Dnia Dziecka. W ubiegłym roku legnickie TPD poszło naprzód poprzez nawiązanie współpracy z AIESEC – największą organizacją studencką na świecie, prowadzącą m.in. program zagranicznego wolontariatu. Owocem tych działań była praktyka zawodowa podczas II turnusu w Kołobrzegu wolontariuszki z Bułgarii.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego dostrzegając potencjał III sektora oraz jego zaangażowanie w rozwiązywanie problemów społecznych, a także udział w budowaniu świadomości obywatelskiej pragnie wyróżnić organizacje pozarządowe nadając laureatowi Plebiscytu tytuł „zDolne NGO. – zaznacza Wicemarszałek Radosław Mołoń. Organizator wyśle także listy gratulacyjne do samorządów gminnych i powiatowych właściwych siedzibie laureata.

Pisali o nas:

www.umwd.dolnyslask.pl

www.legnica.naszemiasto.pl

www.legnica.eu

www.lca.pl

www.e-piastowska.pl