PODSUMOWANIE ROKU SZKOLNEGO 2011/2012

Zanim zamilknie w szkołach przed wakacjami ostatni dzwonek, to dobry czas, aby podsumować dotychczasowe działania. 26 czerwca odbyło się zakończenie roku szkolnego 2011/2012 w obszarze opiekuńczo-wychowawczym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy. Najaktywniejszym wręczono puchary i dyplomy w podziękowaniu za zaangażowanie. Nie zapomniano o przyjaciołach i sympatykach naszego stowarzyszenia. To pierwsza uroczystość po nadaniu sztandaru, na której towarzyszył ten symbol organizacji. Z programem artystycznym wystąpił zespół ludowy Zespołu Szkół Rolniczych, zespół wokalny ze Szkoły Podstawowej w Bieniowicach oraz Hania Markiewicz, podopieczna MCK Harcerz, znana także z programu „Bitwa na głosy”.

Tytuł „Dobroczyńca Roku 2011/2012” przyznano Prezydentowi Miasta Legnicy Tadeuszowi Krzakowskiemu oraz Staroście Legnickiemu (jednocześnie Przewodniczącemu Społecznej Rady Programowo-Doradczej TPD) Jarosławowi Humennemu.

Wyróżnienie „Superpomocna Dłoń 2011/2012” przyznano Fundacji „Polska Miedź” z Lubina, a tytuł „Sponsor Roku 2011/2012” powędrował do Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z Legnicy.

Wyróżnienie „Pomocna Dłoń 2011/2012” przyznano:
– Pani Dorocie Purgal – Zastępcy Prezydenta Legnicy
– Panu Markowi Tramsiowi – Staroście Powiatu Polkowickiego
– Panu Edwardowi Koszeli – Przewodniczącemu Okręgowej Komisji Rewizyjnej
Zespołowi Szkół Muzycznych w Legnicy
Zespołowi Szkół Przemysłu Spożywczego w Legnicy
Zespołowi Szkół Samochodowych w Legnicy

Wyróżnienie „Serce za Serce” otrzymali Pani Urszula Przybyła – dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Legnicy oraz Pan Stanisław Laskowski – Starosta Powiatu Jaworskiego.

Wyróżnienie „Działacz Roku 2011/2012” otrzymały Panie: Renata Nicpoń (Przewodnicząca koła Przyjaciół Dzieci w Zespole Szkół Integracyjnych”) oraz Renata Szmuc (Przewodnicząca koła Przyjaciół Dzieci w SP w Bartoszowie).

W tym roku po raz pierwszy przyznano nowy tytuł „Fenomen Roku 2011/2012”. Statuetkę i dyplom odebrał rzecznik prasowy legnickiego Oddziału TPD Adam Kobel.

Medale „Pomocna Dłoń 2011/2012” otrzymała młodzież, działająca przy wolontariacie TPD: Alicja Carukowska (z Zespołu Szkół Budowlanych w Legnicy), Marcin Nazarewicz (z Zespołu Szkół Rolniczych w Legnicy), Katarzyna Tańczuk (z Zespołu Szkół Integracyjnych z Legnicy) oraz Beata Gajda (z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Legnicy).

Zarząd Oddziału podziękował także mediom za promocję działalności legnickiego stowarzyszenia. Statuetkę otrzymały redakcję: Dami TV Legnica, portalu internetowego www.lca.pl, Gazety Wrocławskiej/Panoramy Legnickiej, Expressu Legnickiego oraz Konkretów PL.


fot. Katarzyna Napora
PODSUMOWANIE KONKURSU NA NAJAKTYWNIEJSZE KOŁO

Podsumowano doroczny konkurs na najaktywniejsze koło Przyjaciół Dzieci. W ogólnej klasyfikacji przyznano tytuły i puchary w siedmiu kategoriach. Warto nadmienić, że w tym roku po raz pierwszy przyznano także wyróżnienia dla Oddziałów, wspierających działania legnickiego Oddziału TPD. I tak, laureatem tej edycji został Oddział Miejski TPD. Puchar ufundowany przez Prezydenta Legnicy Tadeusza Krzakowskiego odebrał Prezes TPD w Legnicy Kazimierz Pleśniak. II miejsce i puchar Wójta Radwanic otrzymał Oddział Gminny TPD w Radwanicach, a III miejsce i nagroda Burmistrza Świerzawy powędrował do członków Oddziału Miejsko-Gminnego TPD w Świerzawie. Puchary dla najaktywniejszych kół w powiatach ufundowali starostowie miejsc, na terenie których działa legnickie TPD.

KOŁA W ODDZIALE OKRĘGOWYM

1. Koło Przyjaciół Dzieci przy Szkole Podstawowej w Bieniowicach
2. Koło Przyjaciół Dzieci przy Szkole Podstawowej w Bartoszowie
3. Koło Przyjaciół Dzieci przy Szkole Podstawowej w Niedźwiedzicach
4. Koło Przyjaciół Dzieci przy Szkole Podstawowej w Kunicach
(ex aequo) Koło Przyjaciół Dzieci przy Szkole Podstawowej nr 3 w Polkowicach
5. Koło Przyjaciół Dzieci przy Szkole Podstawowej w Krzywej
6. Koło Przyjaciół Dzieci przy Zespole Szkolno – Gimnazjalnym w Miłkowicach

W punktacji Kół Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski:
1. Koło Przyjaciół Dzieci przy SOSW w Złotoryi
2. Koło Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski w Świerzawie
3. Koło Przyjaciół Dzieci przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie
(ex aequo) Koło Przyjaciół Dzieci przy SOSW w Jaworze

KOŁA W ODDZIALE MIEJSKIM

W kategorii szkół podstawowych i gimnazjów:
1. Koło Przyjaciół Dzieci przy Szkole Podstawowej nr 1
2. Koło Przyjaciół Dzieci przy Szkole Podstawowej nr 4
3. Koło Przyjaciół Dzieci przy Szkole Podstawowej nr 16
(ex aequo) Koło Przyjaciół Dzieci przy Szkole Podstawowej nr 18

W kategorii zespołów szkół z gimnazjami:
1, Zespół Szkół Integracyjnych
2. Zespół Szkół Rolniczych
3. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych:
1. Zespół Szkół Samochodowych
2. V Liceum Ogólnokształcące
3. Zespół Szkół Elektryczno–Mechanicznych

W kategorii przedszkoli:
1. Miejskie Przedszkole nr 14
2. Miejskie Przedszkole nr 1
3. Miejskie Przedszkole nr 18

W kategorii innych placówek i instytucji:
1. Powiatowy Urząd Pracy
2. Młodzieżowe Centrum Kultury
3. Szkolne Schronisko Młodzieżowe

_______________________________________________

Ostatnie lata to dla stowarzyszenia okres ogromnej aktywizacji i rozwoju, przejawiającej się wzrostem liczby działaczy oraz szerszym zakresem działania. Dziś jest to największy oddział w kraju, liczący 110 kół Przyjaciół Dzieci.

W minionym roku zrealizowano inicjatywy, które mają zwiększyć formy pomocy dzieciom. W ramach TPD powołana została Społeczna Rada Programowo-Doradcza, na której czele stanął Starosta Legnicki Jarosław Humenny, a przewodniczącymi wybrano starostów i wicestarostów wszystkich powiatów, na terenie których działa TPD. Rada składa się z 24 osób z różnych środowisk, które będą rzecznikami TPD w poszczególnych powiatach bądź miejscu swojej działalności.

Zarząd TPD powołał przy biurze oddziału także Klub Wolontariusza, w którym cyklicznie spotykają się ze sobą młodzi społecznicy, a przepływ informacji znacznie się poprawił.

Doceniono także młodzieżowy wolontariat TPD, organizacja została bowiem laureatem I edycji plebiscytu „zDolne NGO”, zorganizowanego przez Urząd Marszałkowski we Wrocławiu dla najlepszej organizacji pozarządowej z województwa, działającej w roku 2011 w obszarze wolontariatu.

„Cieszę się, że to wyróżnienie otrzymaliśmy w Roku Janusza Korczaka. To budujące, że coraz prężniej aktywizują się młodzi ludzie, dla których ten pedagog jest wielkim autorytetem. Rok Korczakowski wzmógł działania TPD w Legnicy, o czym świadczy realizacja bogatego programu, a szczególnie konkursu Współcześni Korczakowcy są wśród nas” – mówi Kazimierz Pleśniak. „Młodzież stanowi silną podstawę, na której Towarzystwo Przyjaciół dzieci może oprzeć swe działania i w pełni realizować zadania statutowe. Bez nich nie moglibyśmy pomagać na tak wielką skalę”.

Pod koniec maja TPD już po raz piąty otrzymało nominację do prestiżowego wyróżnienia „Dolnośląski Klucz Sukcesu” w kategorii najlepsza organizacja pozarządowa. Kilka dni przed Dniem Dziecka Towarzystwu Przyjaciół Dzieci został nadany sztandar, który towarzyszyć będzie działaczom i sympatykom w najważniejszych oraz uroczystych wydarzeniach.