WSPÓŁCZEŚNI KORCZAKOWCY SĄ WŚRÓD NAS

W środę, 6 czerwca działacze TPD uczestniczyli w przedstawieniu słowno-muzycznym, zorganizowanym przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 im. Włodzimierza Puchalskiego w Legnicy pt. „Ballada o prawach dziecka”. Po zakończeniu montażu przystąpiono do wręczenia nagród i wyróżnień osobom, które wzięły udział w konkursie TPD, organizowanego w ramach Roku Korczakowskiego „Współcześni Korczakowcy są wśród nas”.

ZOBACZ WYNIKI

(widnieją kolejno nazwiska osób wyróżnionych;
na końcu zaś nazwiska opisywanych Korczakowców)

Dostarczone karty zostaną przesłane do ZG TPD w Warszawie.

Choć miejski etap konkursu został zakończony, to karty można nadal przesyłać do 15 października (termin przedłużono do 31 października)na adres: Biuro Zarządu Głównego TPD, ul. Krakowskie Przedmieście 6, Warszawa 00-325. Karty działaczy legnickich lub z regionu można dostarczyć osobiście również do Oddziału TPD w Legnicy (do 30 września).

Konkurs organizowany jest przez Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przy współpracy z Zarządem Oddziału Okręgowego TPD w Legnicy wraz z Redakcją czasopisma „Płomyczek”. Ma na celu odnalezienie i popularyzcję osób:
– szczególnie zasłużonych w działalności dla dobra dzieci,
– działających społecznie i bezinteresownie
– podejmujących i realizujących inicjatywy i różne działania w celu złagodzenia losu dzieci zwłaszcza pokrzywdzonych, niepełnosprawnych, chorych,
– prowadzących wieloletnią, systematyczną działalność na rzecz organizacji i zagospodarowania wolnego czasu, różnych form letniego i zimowego wypoczynku,
– troszczących się o dzieci uzdolnione,
– podejmujących z pasją różne inicjatywy przeciwdziałające patologiom i złym nawykom,
– troszczącym się o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci.

Mogą to być osoby zaangażowane w działalność TPD, harcerstwa, różnych organizacji społecznych, ale także nie zrzeszone.

Żeby zgłosić osobę do konkursu należy sporządzić jej KARTĘ BIOGRAFICZNĄ WSPÓŁCZESNEGO KORCZAKOWCA, która musi zawierać:
– zdjęcie osoby zgłaszanej,
– życiorys i opis przebiegu pracy społecznej,
– kopie podziękowań wyróżnień (jako załączniki).

KARTA może zawierać maksymalnie 3 strony w formacie A4 (wydruk oraz nagrane na płytę prace (wyłącznie w programie Word). Praca musi być wykonana w układzie poziomym w ozdobnym formacie, żeby w przyszłości mogła stanowić kartę albumu. Pracę wykonaną w programie Word należy dostarczyć w formie wydruku oraz zapisaną na płycie lub innym nośniku pamięci.

Po zakończeniu akcji specjalna kapituła wyróżni najpopularniejsze osoby które w sposób efektywny realizują idee Janusza Korczaka. Zarząd Główny TPD wraz z Redakcją Płomyczka uhonoruje laureatów. Ich sylwetki publikowane będą na łamach „Płomyczka” oraz czasopisma „Przyjaciel Dziecka”, a także na stronach internetowych Towarzystwa.

Z prac laureatów prezentujących najbardziej zasłużone osoby pod koniec br. powstanie ALBUM WSPÓŁCZESNYCH KORCZAKOWCÓW.