POTRZEBNA POMOC!

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Legnicy zwraca się z pytaniem do ludzi dobrej woli. Poszukujemy pralki automatycznej dla matki samotnie wychowującej dwójkę dzieci, która znajduje się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej. Każdy sygnał będzie pomocny. Prosimy o kontakt telefoniczny z biurem Oddziału Miejskiego TPD w Legnicy, tel. 76 724-51-09 (w godz. 8:00-16:00) lub do godz. 20:00 pod tel kom. 785-938-157.

Dziękujemy!