KOLEJNI GOŚCIE ODWIEDZILI KOLONISTÓW

Dobiega końca tegoroczna Akcja Letnia TPD. 21 sierpnia z-ca prezydenta Dorota Purgal w towarzystwie z-cy dyrektora MOPS Zyty Lorenc odwiedziła kolonie letnie, organizowane przez Oddział Miejski TPD w Legnicy w Ośrodku Wczasowym „Morion” w Karpaczu. Dwa dni później, kolonistów odwiedził Przewodniczący Sejmiku Samorządowego Województwa Dolnośląskiego Jerzy Pokój, który jest jednocześnie właścicielem działającego w karpaczu miasteczka „Western City”. Zaprosił kolonistów do odwiedzenia i skorzystania z atrakcji miasteczka. Po południu, tego samego dnia, odbyło się spotkanie biskupa Diecezji Legnickiej Stefana Cichego oraz Starosty Legnickiego Jarosława Humennego (także przewodniczącego Społecznej Rady Programowo-Doradczej TPD) z dziećmi i kierownikami kolonii: Kazimierzem Pleśniakiem oraz Aliną Tarnawską.

Goście zapoznali się z warunkami pobytu i programem kolonii. Wysłuchali także koncertu pieśni patriotycznej w wykonaniu grupy dzieci Polonii Ukraińskiej z Drohobycza (miasta partnerskiego Legnicy), których przyjazd do Karpacza możliwy jest dzięki dotacji Fundacji Polska Miedź z Lubina. Przedstawiciele samorządów i duchowni przekazali dzieciom najlepsze życzenia oraz drobne upominki i słodycze.