CHROŃMY PRZYRODĘ OJCZYSTĄ – EDYCJA JEDENASTA

Do 26 października br. nadsyłać można prace plastyczne i fotograficzne na konkurs „Chrońmy Przyrodę Ojczystą” [zobacz ubiegłoroczną edycję] Organizatorami są TPD w Legnicy, Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Legnicy oraz Galeria Piastów. Celem przedsięwzięcia jest edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży, kształtowanie humanistycznej postawy człowieka wobec zwierząt i przyrody, promowanie działań młodzieży na rzecz ochrony i odnowy środowiska, kształtowanie postaw  proekologicznych, aktywizację dzieci i młodzieży w kierunku odbudowy parku. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież, a także grupy z Legnicy oraz regionu legnickiego.

ZASADY

Uczestnicy wykonują prace plastyczne i fotograficzne przedstawiające zarówno piękno przyrody, które należy chronić, jak również ukazujące niszczący wpływ człowieka na środowisko i sposoby jej ochrony.

Praca może być wykona indywidualnie lub przez grupę:
– prace plastyczne mogą być wykonane na formacie nie przekraczającym A2 (59,4cm x 42 cm)  w technice płaskiej (rysunek, malarstwo, wydzieranka, batik itd.),
– jeden uczestnik lub grupa uczestników w przypadku pracy zbiorowej  może wykonać tylko jedną pracę,
– prace fotograficzne mogą być zarówno kolorowe jak i czarno-białe, ich format nie może być mniejszy niż pocztówkowy.

Prace należy opisać DRUKOWANYMI DUŻYMI LITERAMI (najlepiej komputerowo), podając: imię i nazwisko, wiek, szkołę lub placówkę wykonującego.

Prace plastyczne oceniane będą w czterech kategoriach wiekowych: 5-9 lat, 10-13 lat, 14-16 lat i powyżej 16 lat, a w każdej kategorii wiekowej przyznane będą co najmniej 3 miejsca i wyróżnienia.

Prace fotograficzne będą oceniane bez podziału na kategorie wiekowe, będą przyznane co najmniej 3 miejsca  i wyróżnienia.

TERMIN KONKURSU

26 października 2012
TERMIN NIEPRZEKRACZALNY! 

Prace należy złożyć lub wysłać na adres:
Zarząd Oddziału Miejskiego TPD,
al. Orła Białego  2
59-220 Legnica

Organizatorzy nie zwracają nagrodzonych prac. Prace wyróżnione zostaną zaprezentowane na wystawie w Galerii Piastów w Legnicy. 


Relacja z konkursu z roku 2008, Teledziennik, TV Dami Legnica