JANINA RYŚ NIE ŻYJE

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że w dniu 19.09.2012 r. w wieku 86 lat odeszła ś.p. Janina Ryś, honorowy członek Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, pedagog i wychowawca wielu pokoleń dzieci i młodzieży, długoletnia działaczka TPD.

Z organizacją związana od pierwszych lat po wojnie. Opieka nad sierotami po tragicznej w skutkach wojnie związała ją z działalnością społeczną. Od 1941 r. związana była z sierocińcem „Nasz Dom”, założonym przez Marynę Falską przy współpracy Janusza Korczaka. Do Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na warszawskim Żoliborzu wstąpiła w 1946 r.

Z Legnicą związana była od roku 1947, gdzie jako wychowawczyni pracowała w Domu Dziecka TPD dla tzw. Sierot Wojny. Nie liczyła godzin pracy, była uczuciowo związana z osieroconymi dziećmi, zastępowała im mamę. W połowie XX w. zorganizowała przedszkole „Dziewiarz” w Legnicy, którym kierowała do 1955 r. Potem pracowała w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 3. Nigdy nie zapominała o swoim pierwszym kole przy Domu Dziecka im. Maryny Falskiej (którego jest honorowym członkiem).

Największe sukcesy Janiny Ryś przypadają na lata siedemdziesiąte – przyczyniła się do modernizacji i urządzenia świetlicy środowiskowej TPD przy ul. Jordana, która stała się wzorem dla pozostałych placówek TPD w mieście. Cechował ją wielki pedagogiczny talent. Zawsze taktownie i skutecznie rozwiązywała problemy dzieci z rodzin zaniedbanych wychowawczo, służyła im radą i pomocą, w razie potrzeby zabiegała o pomoc materialną. Była doskonałym organizatorem czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, przy ich udziale organizowała uroczystości środowiskowe o wysokich walorach wychowawczych.

W uznaniu zasług, została uhonorowana Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz tytułem Honorowego Członka TPD. Dwukrotnie wyróżniona medalem dr Henryka Jordana, a także odznakami „Przyjaciel Dziecka”, „Zasłużony Działacz TPD”. Janina Ryś została laureatką statuetki „Nade Wszystko Dziecko”, przyznaną przez Oddział Okręgowy TPD w Legnicy.

Wyrazy głębokiego współczucia rodzinie i najbliższym Janiny Ryś składa Prezes Zarządu Oddziału Okręgowego TPD Kazimierz Pleśniak, Zarząd legnickiego Oddziału TPD oraz przyjaciele Stowarzyszenia.

Pogrzeb odbędzie się 24 września 2012 r. o godz. 9:30 na Cmentarzu Komunalnym w Legnicy.

Przeczytaj relację ze spotkania uczniów SP nr 4 z Panią Janiną Ryś w lutym 2012 r.