JUBILEUSZOWA PARAOLIMPIADA – ZGŁOSZENIA

Na dwa dni, 25 i 26 września, subregion stanie się centrum sportowych rozgrywek. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Legnicy już po raz dziesiąty zorganizuje Legnicką Paraolimpiadę TPD. Zgodne z tradycją, imprezie towarzyszyć będzie wielki rodzinny festyn pn. „Pożegnanie Lata”. Współorganizatorem przedsięwzięcia w tym roku będzie szkolne koło Przyjaciół Dzieci przy Zespole Szkół Integracyjnych im. Piastów Śląskich w Legnicy. Tam też, na terenie boisk sportowych przy Wierzyńskiego, o medale walczyć będą osoby niepełnosprawne.

PROGRAM

W pierwszym dniu olimpiady (25 września w godzinach 9:00-13:30) zostaną rozegrane zawody pływackie na basenie „Bąbelek” przy ul. Mazowieckiej w Legnicy (koło Przyjaciół Dzieci przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Legnicy).

Główne obchody odbędą się w dniu 26 września w godz. 11:30-17:30 na terenie obiektów Zespołu Szkół Integracyjnych w Legnicy przy ul. Wierzyńskiego 1 (os. Piekary).

ZASADY

Każdy uczestnik Paraolimpiady otrzyma okolicznościową plakietkę, talon na posiłek, słodycze, napoje oraz dyplom uczestnictwa. Wszystkie zespoły zostaną nagrodzone pamiątkowymi wyróżnieniami.

Przewiduje się zorganizowanie konkurencji dostosowanych do różnego rodzaju niepełnosprawności i wieku uczestników: pływanie, biegi przełajowe na około 300-400 m, biegi na 60 i 100 m., rzut dyskiem plastikowym, rzuty do kosza, kręgle, łucznictwo, slalom na wózkach. Jeden uczestnik może brać udział w najwyżej 2 konkurencjach.

W każdej konkurencji przewidziane są medale na trzy czołowe miejsca. Punktowane również będą poszczególne drużyny od 1-6 punktów. Za zajęte miejsca indywidualnie od I-IV oraz za prezentację drużyny podczas defilady. Najlepsze reprezentacje otrzymają puchary.

Każda reprezentacja winna przygotować tablicę informacyjną z nazwą i logo placówki o wymiarach około 80×40 cm. Poszczególne reprezentacje mogą przygotować własne stroje, rekwizyty, dekoracje, itp.

ZGŁOSZENIA

Chęć udziału w Paraolimpiadzie z podaniem liczby uczestników oraz imiennym wykazem (DRUKOWANYMI LITERAMI celem przygotowania dyplomów uczestnictwa) oraz zgłoszeniem do wyżej wskazanych konkurencji należy przesłać lub dostarczyć:

faxem: 76 724-51-09
mailem: tpd.legnica@wp.pl

do dnia 17 września.