V PRZEGLĄD ZBIORÓW MŁODYCH KOLEKCJONERÓW – ZGŁOSZENIA