PRZYPOMINAMY O SPOTKANIU KOLEKCJONERÓW

Do soboty, 10 listopada można zgłaszać chęć uczestnictwa w piątym już spotkaniu Zbiorów Młodych Hobbystów i Kolekcjonerów. Impreza odbędzie się 17 listopada 2012 w godz. 10:00-13:00 w sali widowiskowej MCK przy ul. Mickiewicza 3 w Legnicy. Każdy uczestnik otrzyma stolik lub tablicę do dyspozycji.

W przeglądzie może wziąć udział kolekcjoner w wieku 6-18 lat (przekroczenie wieku może dot. tylko osoby niepełnosprawnej), który zgłosi swój udział podając: imię, nazwisko, adres, wiek, szkołę do której uczęszcza, telefon i opis kolekcji.

W przeglądzie mogą wziąć udział kolekcjonerzy różnych zbiorów z wyjątkiem znaczków pocztowych.

Wszyscy uczestnicy otrzymają plakietki okolicznościowe i dyplomy uczestnictwa. Ponadto będą przyznawane wyróżnienia i nagrody. Warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie 15 zł od zgłaszającego na konto O/M TPD Legnica lub do kasy oddziału Miejskiego Al. Orła Białego 2 (I piętro) lub oświadczenie, że wpłata zostanie dokonana w dniu imprezy do godziny 10:00. Fundusze zostaną przeznaczone na koszty organizacyjne imprezy.

Szczegółowe informacje pod nr tel. 76 724-51-09 oraz kom. 691-670-276.

Nr konta bankowego:
BANK ZACHODNI WBK 1 ODDZIAŁ w LEGNICY
73 1090 2066 0000 0001 1971 2196

Zapraszamy do wystawy! :)