WRĘCZONO NAGRODY LAUREATOM KONKURSU CHROŃMY PRZYRODĘ OJCZYSTĄ