RZECZNIK PRAW DZIECKA POZYTYWNIE OCENIŁ ZIMOWISKO TPD