ZEBRANIA SZKOLENIOWE DLA PRZEWODNICZĄCYCH O/MIEJSKIEGO