„DROGOWSKAZY” DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Corocznie w trzecią środę marca przypada Światowy Dzień Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych. Z tej okazji na zaproszenie prezesa oddziału Okręgowego TPD w Legnicy Kazimierza Pleśniaka przybyło grono działaczy, którzy od lat związani są ze środowiskiem osób niepełnosprawnych. Okazja do podziękowania za zaangażowanie była tym większa, że 2013 rok Sejm RP ogłosił Rokiem Osób Niepełnosprawnych.

W spotkaniu uczestniczył pełnomocnik prezydenta Legnicy ds. Osób Niepełnosprawnych Grzegorz Żądło oraz działacze TPD:
Danuta Jełowicka (przewodnicząca Koła TPD Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Lubinie)
Jan Kłeczek (przewodniczący koła Przyjaciół Dzieci przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jaworze)
Bronisława Kuchmister (przewodnicząca Koła Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Świerzawie)
Agnieszka Mistrzak (przewodnicząca koła Przyjaciół Dzieci przy Szkole Podstawowej nr 14 w Legnicy)
Renata Nicpoń (przewodnicząca koła Przyjaciół Dzieci przy Zespole Szkół Integracyjnych w Legnicy)
Aniela Rodziewicz (przewodnicząca koła Przyjaciół Dzieci przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie)
Urszula Rozmysłowska (członek zarządu koła Przyjaciół Dzieci przy Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym w Głogowie)
Katarzyna Rydzy (przewodnicząca Koła TPD Specjalnej Troski Dzieci i Młodzieży w Wojcieszowie)
Marcin Simon (kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jaworze)
Marta Szczepanik-Pikula (wicedyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szklarach Górnych)
Marek Szymczyk (terapeuta w Zespole Szkół Integracyjnych w Legnicy)
Krzysztof Warych (przewodniczący koła Przyjaciół Dzieci przy Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym w Głogowie)

Podziękowania przekazano także paniom Elżbiecie Biedak (przewodniczącej koła Przyjaciół Dzieci przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Złotoryi), Katarzynie Lisowskiej (koło przy Zespole Placówek Specjalnych w Legnicy), Krystynie Sziler (przewodnicząca koła TPD Pomocy Dzieciom i Młodzieży o Niepełnej Sprawności Ruchowej), Halinie Jakubowskiej (koło przy ZSI w Legnicy) oraz Iwonie Krzyżanowskiej-Fuławce (przewodnicząca koła Przyjaciół Dzieci w Szklarach Górnych) oraz Ewie Niedbalskiej (prezesowi Oddziału Miejskiego TPD w Lubinie).

Im dajesz więcej, tym większym się stajesz.
Ale potrzebny jest ktoś aby przyjmować,
bo dawać to nie znaczy tracić.”
Antoine de Saint-Exupery


fot. M. Grońska

Prezes Kazimierz Pleśniak w imieniu Zarządu złożył podziękowania i wyrazy uznania za wieloletnie zaangażowanie i pracę społeczną na rzecz dzieci i młodzieży specjalnej troski. Zauważa, że ofiarowana przez działaczy pomocna dłoń wskazuje drogę, którą podążają niepełnosprawni podopieczni. Dzięki ich pracy każdego dnia wzrasta poczucie wartości dzieci i młodzieży, to także szansa na normalne funkcjonowanie w życiu społecznym.

Legnickie TPD zintensyfikowało działania na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w 2003 r. W przypadającym wówczas Europejskim Roku Osób Niepełnosprawnych zainaugurowano Legnicką Paraolimpiadę TPD, masową imprezę dla sportowców z całego subregionu (w ubiegłym roku obchodzono jubileuszową edycję). Cyklicznie odbywa się przegląd twórczości artystycznej niepełnosprawnych „Sercem malowanych”, wycieczki „Szlakiem Jana Pawła II”, plenery plastyczne w Muchowie i Myśliborzu, pielgrzymki osób niepełnosprawnych Diecezji Legnickiej do Krzeszowa oraz szereg działań realizowanych podczas akcji charytatywnej „Uśmiech pod choinkę”. Podczas akcji letniej TPD wyspecjalizowane koła Przyjaciół Dzieci organizują obozy i kolonie rehabilitacyjno-lecznicze m.in. do Mrzeżyna, Dąbek, Ustki i Różanki.

Przy legnickim Oddziale TPD działają Warsztaty Terapii Zajęciowej, prowadzone przez Marcina Simona i Jana Kłeczka. TPD współpracuje także z placówkami i organizacjami, działającymi na rzecz środowiska niepełnosprawnych, m.in. z Warsztatami Terapii Zajęciowych Jutrzenka, Caritas, Kameleon (Lubin) oraz Domami Pomocy Społecznej Kubusia Puchatka, Personą i DPS-em z Legnickiego Pola.