Z „WYKŁADEM” DLA STUDENTÓW LEGNICKIEJ PWSZ

Studenci pedagogiki i służb publicznych mają szansę odbyć praktyki zawodowe w największym oddziale w Polsce – Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Legnicy, mówił wczoraj studentom prezes stowarzyszenia Kazimierz Pleśniak. Zachęcał przy tym, aby co najmniej siedem osób, bo tyle wymagane jest statutem, wyszło z inicjatywą założenia koła w strukturach legnickiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Funkcjonowanie tego ogniwa przynosi wiele korzyści, m.in. możliwość współorganizacji największych imprez masowych (Paraolimpiada, akcja charytatywna „Uśmiech pod choinkę”), udostępniania pomocy doraźnej podopiecznym koła (dzieciom do lat 16 – wyznaczonych przez zarząd koła),

Dla studentów największą zaletą może być wykorzystanie teoretycznej wiedzy w praktycznych działaniach trzeciego sektora, którego dynamiczny rozwój obserwuje się w ostatnich latach. Organizacje pozarządowe otwierają ścieżki rozwoju, poszerzają horyzonty oraz stanowią platformę do pozyskiwania wartościowych kontaktów. Studenci pedagogiki i służb publicznych znajdą także wsparcie, kiedy za temat pracy dyplomowej wybiorą jedną z najstarszych w Polsce organizacji pozarządowych, działających na rzecz i dla dobra dziecka. To także możliwość podjęcia pracy opiekuńczo-wychowawczej podczas kolonii letnich i zimowisk. Członkostwo w kole Przyjaciół Dzieci otwiera drogę do pracy nad programami unijnymi i pozyskiwania grantów na ciekawe społeczne projekty. Obecnie realizowanym projektem jest pozyskanie funduszy na stworzenie ogródka jordanowskiego w centrum Legnicy.

Prezentacja dokonań legnickiego TPD możliwa była dzięki dziekanowi Nauk Społecznych i Humanistycznych mgr Edwardowi Biegunowi. Koordynatorem tworzenia koła w PWSZ-cie został mgr Tomasz Kwoka i do pana magistra można składać deklaracje członkowskie przystąpienia do organizacji. Z ramienia TPD, oprócz prezesa, w spotkaniu udział wzięli mgr Katarzyna Napora, specjalista ds. rekreacji i sportu oraz mgr Adam Kobel, rzecznik prasowy, którzy służą pomocą i informacjami dotyczącymi m.in. formalnych warunków założenia koła, a w przyszłości współpracy między jednostkami.

Wiedza studentów m.in. pedagogiki i pracy socjalnej stanowiłaby nieoceniony wkład w realizację zadań programowych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy.

Prezes Kazimierz Pleśniak podczas prezentacji dla studentów PWSZ

Prezes Kazimierz Pleśniak oprócz zalet współpracy z organizacjami pozarządowymi, skierował uwagę na działania, których podejmują się działacze tego stowarzyszenia. Zaprezentowany został film podsumowujący połowę kadencji 2011-2014.


prod. A. Kobel (TPD Legnica)