TEODORA GRYZ NIE ŻYJE

15 czerwca śmiercią tragiczną zmarła śp. Teodora Gryz, emerytowana nauczycielka Młodzieżowego Centrum Kultury „Harcerz”, działaczka społeczna, wielki przyjaciel dzieci, od wielu kadencji członek Komisji Rewizyjnej Oddziału Miejskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy.

Odszedł człowiek kochający ludzi, a szczególnie dzieci. Życzliwa, wrażliwa na krzywdę drugiego człowieka, lubiła pomagać innym i pocieszać drugich – wspomina prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy Kazimierz Pleśniak. Znałem ją od 1965 r. gdy byliśmy studentami Studium Nauczycielskiego i angażowała się w działalność Uczelnianego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, następnie wiele lat kierowała wzorcowym internatem przy Zespole Szkół Medycznych w Legnicy, a w 1990 roku podjęła pracę w Młodzieżowym Centrum Kultury „Harcerz” jako kierownik Działu Opieki, Profilaktyki i Terapii, prowadząc jednocześnie świetlicę środowiskową do emerytury do roku 1997.

Pozostanie w naszej pamięci jako człowiek pracy, uczciwy, wyznający wartości ogromnej empatii i kochającego drugiego człowieka.

Cześć Jej Pamięci!