NARADY SZKOLENIOWE (POWIAT LEGNICA JAWOR, ZŁOTORYJA I MIASTO LEGNICA)

Zawiadamiam, że 13.09.2013 r. w sali 336 (III p.)  Starostwa Powiatowego w Legnicy o godzinie 13.45 odbędzie się doroczna narada szkoleniowo-informacyjna dla przewodniczących kół Przyjaciół Dzieci z powiatów legnickiego, jaworskiego, złotoryjskiego i miasta Legnicy.

W czasie spotkania omówiony zostanie przebieg akcji leniej 2013, zaprezentowane zostaną kierunki pracy i najważniejsze przedsięwzięcia programowe, regulamin na najaktywniejsze koło w roku szkolnym 2013/2014. Rozdysponowane  będą  materiały do realizacji zadań. W trakcie szkolenia będzie można nabyć najnowsze wydawnictwo TPD Legnica – Biuletyn Informacyjny „Nade Wszystko Dziecko” 2013.

Proszę o niezawodny udział. W razie niemożności uczestniczenia w naradzie w dniu 13.09. podobna narada odbędzie się w dniu 11.09. o godzinie 14.00, również w Starostwie Powiatowym w Legnicy.

Prosimy o telefoniczne potwierdzenie udziału w naradzie, a także o zmianie terminu tel. 76 724-51-09, 691-670-276.