PIELGRZYMKA NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO KRZESZOWA – ZGŁOSZENIA