POWOŁANO ZARZĄD POWIATOWY W LUBINIE

Podczas zebrania założycielskiego przedstawicieli kół Przyjaciół Dzieci z terenu powiatu lubińskiego 12 września podjęto uchwałę o powołaniu Oddziału Powiatowego TPD w Lubinie. W zebraniu w Gimnazjum Gminnym w Lubinie wzięli udział członkowie Zarządu Oddziału Okręgowego TPD w Legnicy – prezes Kazimierz Pleśniak, wiceprezes Artur Wira, sekretarz Irena Harewicz i członek Zarządu Elżbieta Palej – Okręgowy Rzecznik Praw Dziecka TPD w Lubinie. Powołano tymczasowy pięcioosobowy Zarząd Oddziału z prezesem Bogdanem Krzywańskim.

Narada instruktażowo-szkoleniowa przewodniczących kół z powiatu lubińskiego w Gminnym Gimnazjum w Lubinie

Narada instruktażowo-szkoleniowa przewodniczących kół z powiatu lubińskiego w Gminnym Gimnazjum w Lubinie

Narada instruktażowo-szkoleniowa przewodniczących kół z powiatu lubińskiego w Gminnym Gimnazjum w Lubinie