TURNIEJ DLA PODSTAWÓWEK „ŻYJMY ZDROWO I BEZPIECZNIE”

Oddział Miejski Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy proponuje udział reprezentacjom szkolnych kół Przyjaciół Dzieci, działających przy szkołach podstawowych w Legnicy udział w turnieju szkół pn. „Żyjmy zdrowo i bezpiecznie” propagującego zdrowe i bezpieczny styl życia wśród dzieci.

Turniej odbędzie w  dniu 23 października 2013 r. od godz. 12:00 w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Legnicy przy ul. Jordana 17.

W turnieju biorą udział 15-osobowe reprezentacje uczniów danej szkoły podstawowej z klas IV-VI. Turniej jest rozgrywany w kategorii szkół podstawowych, jeżeli zgłoszone zostaną co najmniej 3 reprezentacje. W przypadku zgłoszeń więcej niż 5 zespołów turniej odbędzie się w 2 edycjach.

Reprezentacja danego koła TPD może liczyć do 15 uczniów + 2 opiekunów koła. Każda reprezentacja może zaprosić dodatkowo jako kibiców lub gości do 10 osób. 

Proponowane konkurencje turniejowe:
1.
Krótka prezentacja drużyny szkoły – np. rymowanka, wierszyk, okrzyk (mogą temu posłużyć rekwizyty, transparenty, przebrania) Czas prezentacji: do 3 min. cały zespół (0-5 pkt. każdy członek jury).
2. Piosenka na znaną melodię do znanej piosenki o zachowaniu, zdrowiu, bezpieczeństwie, zdrowym stylu życia. (można użyć podkładu muzycznego na płycie, pendrive lub akompaniamentu instrumentalnego lub acapella) (0-5 pkt. każdy uczestnik jury)
3. Quiz o „W zdrowym ciele zdrowy duch” (startują 3 osoby z każdej reprezentacji i odpowiadają wspólnie na 3 pytania).  (do 3pkt. za odpowiedz na jedno pytanie, punktacja ogólna)
4. Konkurencja sprawnościowa – ułożenie rozsypanki wyrazowej nt. zdrowia i bezpieczeństwa – (drużyny jak najszybciej układają rozsypane elementy 3 osoby)  (1-5pkt. punktacja ogólna)
5. Quiz na temat bezpiecznego ruchu drogowego, p.poż, kąpieli (startują 3 osoby z każdej reprezentacji i odpowiadają wspólnie na 3 pytania) (do 3pkt. za odpowiedź na jedno pytanie, punktacja ogólna)
6. Podczas turnieju (w żadnym wypadku wcześniej 2 osoby z reprezentacji wykonują plakat prezentujący zdrowy styl życia (plakat wykonują 2 osoby, czas około 60 min. technika i format 100×70 cm – materiały plastyczne i brystol organizuje sobie drużyna) ( 0-5 pkt. każdy członek jury)
7. Zaproszenie na turniej i przeprowadzenie wywiadu z gościem, który może udzielić ciekawych informacji na temat zdrowego i bezpiecznego stylu życia, np. lekarzem, policjantem, ratownikiem, strażą miejską, strażakiem, pracownikiem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, znanym sportowcem, przedstawicielem MONARU. Temat powinien popularyzować kwestie bezpieczeństwa, zdrowia, itp.

Mile widziane będą elementy dekoracyjne, stroje. Jury ocenią konkurencje według wyżej podanej punktacji. Ponadto jury może przyznać zbiorowo dodatkowo od 1-5 pkt. za szczególne zaangażowanie zespołu, elementy dekoracyjne itp.

Głównym wyróżnieniem za I, II i III miejsce jest puchar. Zwycięskie zespoły otrzymają również dyplomy, nagrody oraz punkty w konkursie na najaktywniejsze koło TPD w roku szkolnym 2013/2014, w zależności od zajętego miejsca od 5-10 pkt.

Zgłoszenia reprezentacji przyjmowane są do 3 października (czwartek) osobiście, faxem 76 724-51-09 lub mailowo tpd.legnica@wp.pl na formularzu zgłoszeniowym.

ZGŁOŚ REPREZENTACJE KLAS IV-VI SP