JAK WYOBRAŻAM SOBIE WSPÓLNY PIENIĄDZ CAŁEGO ŚWIATA – KONKURS PLASTYCZNY