VI PRZEGLĄD MŁODYCH KOLEKCJONERÓW I HOBBYSTÓW – ZGŁOSZENIA

Oddział Okręgowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci wspólnie z Młodzieżowym Centrum Kultury w Legnicy organizuje VI Przegląd Zbiorów Młodych Kolekcjonerów i Hobbystów. Zgłoszenia przyjmujemy do 10 listopada 2013 r. W przeglądzie może wziąć udział kolekcjoner w wieku 6-19 lat (przekroczenie wieku może dot. tylko osoby niepełnosprawnej), który zgłosi udział podając imię, nazwisko, adres, wiek, szkołę do której uczęszcza, telefon i opis kolekcji oraz uiści opłatę w wysokości 15 zł.

W przeglądzie mogą wziąć udział kolekcjonerzy różnych zbiorów z wyjątkiem znaczków pocztowych.

Spotkanie odbędzie się w dniu 16 listopada 2013 r. w godz. 10:00-13:00 w Sali Widowiskowej MCK przy ul. Mickiewicza 3 w Legnicy.

Ekspozycję można przygotowywać 16.11.2013 r. od godz. 9:30. Każdy uczestnik otrzyma stolik lub tablicę do dyspozycji. Wszyscy uczestnicy otrzymają plakietki okolicznościowe i dyplomy uczestnictwa. Ponadto będą przyznawane wyróżnienia i nagrody.

Zgłaszający może uiścić wpłatę w wysokości 15 zł. konto O/O TPD Legnica (Bank Zachodni WBK Oddział I w Legnicy; 73 1090 2066 0000 0001 1971 2196) lub wyjątkowo do kasy Oddziału Miejskiego al. Orła Białego 2, I piętro lub oświadczenie, że wpłata zostanie dokonana w dniu imprezy do godziny 10:00. Pieniądze zostaną przeznaczone na koszty organizacyjne imprezy.

Szczegółowe informacje pod nr tel. 76 724 51 09, 691-670-276