VI PRZEGLĄD MŁODYCH KOLEKCJONERÓW I HOBBYSTÓW – ZGŁOSZENIA