WIECZÓR PAMIĘCI W 35. ROCZNICĘ PONTYFIKATU

15 października Oddział Miejski TPD w Legnicy wspólnie z kołem Przyjaciół Dzieci przy Zespole Szkół Budowlanych zorganizował Wieczór Pamięci o Błogosławionym Janie Pawle II. W tym roku wieczór łączył się z 35. rocznicą rozpoczęcia pontyfikatu oraz Dniem Papieskim „Papież człowiekiem dialogu”. W spotkaniu udział wzięło blisko 100 uczestników, wśród nich byli przedstawiciel kół Przyjaciół Dzieci z SP nr 1, 4, 10, 16, 20, Gimnazjum nr 4, I LO, Zespołu Szkół Budowlanych oraz z powiatu legnickiego z SP Niedźwiedzice, Krzywa, Bieniowice, Bartoszów, Legnickie Pole. Poszczególne koła przedstawiły program artystyczny w formie poezji i pieśni o Janie Pawle II.

Gości spotkania powitał dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych Tomasz Łabowicz. Wśród nich znaleźli się m.in. Ewa Szymańska – dyrektor biura senatorskiego Doroty Czudowskiej oraz Janina Stasiak – krytyk i historyk sztuki. Prezes TPD Kazimierz Pleśniak przedstawił działania TPD związane z popularyzacją postaci Jana Pawłą II wśród dzieci i młodzieży. Spotkanie zakończyło wspólne odśpiewanie Baki i degustację papieskich kremówek. Delegacja Zespołu Szkół Budowlanych złożyła wiązankę kwiatów przed pomnikiem Jana Pawła II.


fot. Magda Grońska