ZSI W LEGNICY ODZNACZONO MEDALEM DR HENRYKA JORDANA