NAJPIĘKNIEJSZA SZOPKA BOŻONARODZENIOWA 2013 – OGŁASZAMY KONKURS

Oddział Okręgowy i  Miejski Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy ogłasza tradycyjny Konkurs na Najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową 2013. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku 5-19 lat oraz dla grup (np. świetlica, koło, warsztaty terapii zajęciowej, grupy dzieci). Konkurs trwa od 6 listopada do 9 grudnia br. Technika prac jest dowolna. Jedyny i bezdyskusyjny wymóg, decydujący o przyjęciu pracywielkość szopki do 50 cm szerokości.

Preferowane w ocenie będą szopki w których figurki będą wykonane własnoręcznie.

Nadsyłane prace należy opisać DRUKOWANYMI DUŻYMI LITERAMI (najlepiej komputerowo), podając:
imię i nazwisko,
wiek,
szkołę lub placówkę wykonującego.

Prace oceniane będą w grupach wiekowych 5-7 lat, 8-11, 12-15 , powyżej 16 lat. Wszyscy biorący udział otrzymają dyplomy uczestnictwa.

Nagrodzonych zostanie około 50 prac, w tym do wygrania atrakcyjne nagrody m. in. tablet, aparat fotograficzny.

Prace prosimy nadsyłać do NIEPRZEKRACZALNEGO TERMINU

9 grudnia 2013

na adres:
Zarząd Oddziału Miejskiego TPD,
al. Orła Białego  2
59-220 Legnica

Podsumowanie konkursu odbędzie 17 grudnia br. a wystawa prac wyeksponowana będzie w Muzeum Miedzi i legnickich kościołach.