LIST DO MIKOŁAJA

16 grudnia odbędzie się finał akcji „List do Mikołaja” organizowanej przez Szkołę Podstawową nr 12 w Lubinie.

– Akcja ma na celu popularyzowanie szlachetnych wartości ludzkich, promowanie dobrych i zdrowych działań oraz wzmocnienie współpracy zespołu klasowego – podkreśla prezes oddziału powiatowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Bogdan Krzywański.

Projekt obejmuje dzieci uczące się w klasach IV-VI. Zadaniem uczniów jest przygotowanie listu, w którym każdy wymieni jedno postanowienie noworoczne dotyczące zachowania, jakie chciałby zmienić na lepsze. Klasa powinna pracować wspólnie, a pod wypowiedzią powinien podpisać się każdy z uczniów.

Podczas uroczystego spotkania listy odczyta Antonina Buchta – pedagog, wieloletnia działaczka społeczna i harcerka. Pani Antonina omówi wybrane postanowienia oraz pomoże wybrać drogę do ich realizacji.

Ponadto będzie można zapoznać się z dawnymi tradycjami noworocznymi oraz historią powstania szkolnego Koła Wolontariatu współpracującego ze szkolnym Kołem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

Na zakończenie będzie wspólne kolędowanie.

źródło: www.lubin.pl