MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WOLONTARIUSZA. ZOBACZ LAUREATÓW MEDALU POMOCNA DŁOŃ 2013 [AKTUALIZACJA]

5 grudnia przypada Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Tego dnia już od kilku lat Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Legnicy zaprasza tych, którzy bezinteresownie poświęcają czas, niosąc pomoc drugiemu człowiekowi. Wręczono dyplomy, wyróżnienia specjalne – medale „Pomocna Dłoń” dla najaktywniejszych młodych ludzi i powiedziano głośne: „Dziękujemy!”. 

Na zaproszenie organizatorów odpowiedziało wiele gości, m.in. zastępca prezydenta Legnicy Dorota Purgal, dyrektorzy i nauczyciele szkół z Legnicy i Lubina, radni Rady Miasta oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Kibiców „Tylko Miedź”. Podczas uroczystości wręczono również akt powołania Studenckiego Koła Przyjaciół Dzieci przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. Na uroczystości obecny był Zarząd wraz z dr Beatą Skwarek – opiekunem merytorycznym koła oraz dziekanem Wydziału Humanistycznego mgr Edwardem Biegunem, który otrzymał również odznakę „Przyjaciel Dziecka” za działalność na rzecz dzieci.

fot. Zespół Szkół Samochodowych

Swój debiut przy wręczaniu wyróżnień miał członek Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego, a także prezes elekt tego Oddziału, pan Ryszard Wach.

W tym roku za swoją wyróżniającą się pracę na rzecz TPD, Zarząd Towarzystwa przyznał dyplomy szczególnego uznania. Są to osoby, które mimo że posiadają już medal „Pomocną Dłoń” to nadal bardzo mocno angażują się w prace wolontaryjną na terenie szkoły i środowiska lokalnego:
1.  Alicja Carukowska – przewodnicza wolontariuszy w Zespole Szkół Budowlanych, prawa ręka pani Bogumiły Słomczyńskiej, wielokrotnie nominowana do konkursu „8 wspaniałych”.
2. Marzena Michlewicz – bierze udział w licznych akcja charytatywnych dla najbardziej potrzebujących, jako wolontariuszka wielokrotnie brała udział w legnickich Paraolimpiadach oraz dniach dziecka, wolontariuszka dwa lata temu otrzymała medal Pomocna Dłoń i w dalszym ciągu angażuje się pracę społeczną.

fot. M. Bożek (lca.pl)

Tegoroczni laureaci medalu „Pomocna Dłoń” są uczniami: Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół Samochodowych, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3, V Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4, Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego w Lubinie, Szkoły Podstawowej nr 8 w Lubinie oraz Gimnazjum nr 7.
1. Karolina Antkowiak – obecnie pełni funkcje przewodniczącej wolontariatu, W dniu gali Międzynarodowego Dnia Wolontariusza TPD otrzymała tytuł „Wolontariusz roku 2013”, brała udział w ogólnopolskiej kampanii hospicyjnej „Hospicjum to też życie”.
2. Marcin Bielik – brał udział w zbiórkach żywności, współorganizował Andrzejki dla dzieci w Zespole Szkół Samochodowych.
3. Magdalena Demczak – jest wzorową i godną do naśladowania wolontariuszką, działającą od września 2011, zaangażowana we wszystkie akcje charytatywne zaplanowane przez opiekuna wolontariatu.
4. Uriasz Glazur – pomagał przy remoncie nowej siedziby TPD, dobry i uczciwy człowiek, któremu nie jest obojętna krzywda innych.
5. Daniel Icewicz – Organizował w swojej szkole jarmark słodyczy, którego dochód przeznaczył na zakup podarunków dla chorych dzieci.
6. Alicja Jakubczyk – uczennica II klasy, jest związana od dwóch lat z TPD, bierze udział w pielgrzymkach dla osób niepełnosprawnych do Krzeszowa, angażuje się również w pomoc przy organizacji FLOP-a.
7. Dominika Klimczak – uczennica od dwóch lat zaangażowana jest w zbiórki żywności w legnickich marketach, podczas comiesięcznych zebrań z rodzicami prowadzi zbiórkę pieniędzy, które są przeznaczone na obiady i pomoc materialną dla ubogiej młodzieży ze szkoły.
8. Aleksandra Kunecka – jest animatorem w Oratorium dziecięcym przy parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Lubinie, organizuje czas wolny dzieciom w każdą sobotę.
9. Filip Kopański – ostatnio wraz z kolegami wyremontował bardzo zaniedbane mieszkanie niepełnosprawnej kobiecie, która sama wychowuje dzieci. Filip ponadto pomaga dzieciom w odrabianiu lekcji.
10. Klaudia Korbiel – z wolontariatem związana jest od szkoły podstawowej, pomaga w Pogotowiu Opiekuńczym, Domu Samotnej Matki, Domu Pomocy Społecznej Dziennego Pobytu, Noclegowni oraz schronisku dla zwierząt.
11. Martyna Kuczyńska – angażuję się na Oddziale Chirurgii Dziecięcej w legnickim szpitalu, bierze udział w zbiórkach żywności.
12. Klaudia Lisicka – z wolontariatem związana jest od 3 lat, pomaga w Pogotowiu Opiekuńczym, Domu Samotnej Matki, Domu Pomocy Społecznej Dziennego Pobytu, Noclegowni oraz schronisku dla zwierząt.
13. Paulina Marszał – corocznie bierze udział w akcji „Uśmiech pod choinkę”, wolontariuszka organizuje w swojej klasie zbiórkę zabawek i słodyczy, otoczyła opieką starszą panią z sąsiedztwa.
14. Konrad Mazur – zbierał pieniądze, nakrętki, słodycze. Kilka razy z własnej inicjatywy organizował rózne akcje charytatywne na rzecz drugiego człowieka.
15. Oliwia Szamańska – bierze udział w licznych akcjach organizowanych przez TPD, min. pielgrzymce dla osób niepełnosprawnych do Krzeszowa, „Uśmiech pod choinkę”, zbiórkach żywności.
16. Mateusz Zębacki – corocznie pomaga przy organizacji Legnickich Paraolimpiad. Razem z kolegami również pomagał przy remoncie nowej siedziby TPD.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ NA FACEBOOKU

Dyplomy uznania za zaangażowanie się w pracę wolontaryjną na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci otrzymują uczniowie: Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół Samochodowych, Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego, Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych, Gimnazjum nr 4, Zespołu Szkól Ekonomicznych, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3, Zespołu Szkół Integracyjnych w Legnicy, Szkoły Podstawowej nr 8 w Lubinie, V Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkól Ekonomicznych, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4.

1. Martya Arnold
2. Dominika Ciżewska
3. Paulina Ciżewska
4. Agnieszka Czerniejewska
5. Paweł Dziopa
6. Adrianna Gdowska
7. Ewa Irzykowska
8. Aleksandra Kąlewska
9. Angelika Krawczyk
10. Anna Krawczyk
11. Aleksandra Małek
12. Anna Nowak
13. Katarzyna Nowicka
14. Katarzyna Pawlak|
15. Patrycja Piluś
16. Agata Rynkiewicz
17. Patrycja Styczeń
18. Sebastian Sukiennik|
19. Anna Szaruga
20. Wiktoria Szendera
21. Anna Tańczuk
22. Marta Trelka
23. Anastazja Trochymczuk

W części artystycznej w choreografii pani Zoryany wystąpił zespół taneczny „Horycwit” z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 oraz zespół taneczny FLESZ (MCK Legnica) pod kierownictwem Elżbiety Radzimskiej-Kata. Tegoroczny Dzień Wolontariusza poprowadzono w innej konwencji niż do tej pory. Pracownicy TPD spędzili dwa dni zdjęciowe w Zespołach Szkół: Ogólnokształcących nr 3, Samochodowych, Rolniczych i Integracyjnych, gdzie nagrali dwa teledyski z Młodzieżowymi Wolontariuszami TPD.

Zobacz informacje w mediach:


Informacje, Dami TV, 6 grudnia

Wolontariusze docenieni (FOTO), D. Sołtys, e-legnickie.pl
Wolontariusze świętowali (FOTO), D. Sołtys, Radio Plus Legnica
Dziś Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, M. Poręba-Zadrożna, Radio Plus Legnica
Głośne dziękuję za bycie wolontariuszem, M. Bożek, lca.pl