OBRADY SPOŁECZNEJ RADY PROGRAMOWO-DORADCZEJ TPD W LEGNICY