LUBIN: BAL KARNAWAŁOWY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

31 stycznia już po raz  jedenasty odbył się Integracyjny Bal Karnawałowy dla osób niepełnosprawnych pt. „Baw się razem z nami – swoimi przyjaciółmi”. Przedsięwzięcie od wielu lat organizuje opiekunka wolontariatu i przewodnicząca kół Przyjaciół Dzieci w SP nr 8 i Salezjańskim Liceum Ogólnokształcącym w Lubinie Elżbieta Michalak.  W balu wzięło udział blisko 150 osób z  Warsztatów Terapii Zajęciowej „Przytulisko”, Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych, Warsztatów Terapii Zajęciowej „Promyk” i „Słoneczko”, SP3 i Gimnazjum, wolontariuszy z SP8 pod opieką p. Kasi Młynarczyk i wolontariusze z  SLO.

Podczas imprezy odbyła się dyskoteka, tańce integracyjne, a w międzyczasie można było obejrzeć występy taneczne zespołu „LUZ” i „I El EJ”. Poczęstunek przygotowali wolontariusze wraz z rodzicami. Każdy uczestnik otrzymał także paczkę z prezentami.

Głównym celem balu jest integracja środowiska osób zdrowych z niepełnosprawnymi i wskazania młodym ludziom drogi do angażowania się i aktywności w trosce o drugiego człowieka.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania sponsorom i rodzicom, którzy zaangażowali się w powodzenie tego przedsięwzięcia.bal_karnawalowy_lubin2014