ODDZIAŁ MIEJSKI: PRZEGLĄD DZIAŁALNOŚCI PROMOCYJNEJ TPD