PRZEWODNICZĄCY: NARADY SZKOLENIOWO-INFORMACYJNE W KILKU MIEJSCACH