ZARZĄD ODDZIAŁU OKRĘGOWEGO ZATWIERDZIŁ SPRAWOZDANIA ZA 2013 ROK