WACŁAW MAKOWSKI ZOSTAŁ POŚMIERTNIE HONOROWYM OBYWATELEM LEGNICY