SP NIEDŹWIEDZICE ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W KONKURSIE „BOCIAN-NIEZWYKŁY PTAK I JEGO ŚWIAT”

Koło Przyjaciół Dzieci działające przy Szkole Podstawowej w Niedźwiedzicach zaprasza wszystkich miłośników przyrody oraz bocianiego klekotu do udziału w IV konkursie plastyczno-fotograficznym pt. „Bocian – niezwykły ptak i jego świat”.

Celem konkursu jest rozwijanie zdolności plastyczno-fotograficznych, wyobraźni, spostrzegawczości oraz inwencji twórczej dzieci i młodzieży zrzeszonej w Kołach Przyjaciół Dzieci; zwrócenie uwagi uczestników konkursu na miejsce bociana w polskiej kulturze, krajobrazie oraz potrzebę ochrony tego ptaka; rozszerzenie grona przyjaciół bociana białego oraz integracja Kół Przyjaciół Dzieci działających w powiecie legnickim.

Wymagania dotyczące prac konkursowych

Prace plastyczne:
– płaskie, format pracy – A3 lub A4
– technika – dowolna
– jedna osoba może nadesłać tylko jedną pracę
– prace zbiorowe nie będą oceniane

Prace fotograficzne:
– format nie mniejszy niż 15 x 25
– wykonane na papierze fotograficznym przedstawiające życie, zwyczaje czy też zachowania bocianów
– uczestnik konkursu fotograficznego nadsyła od 3 do 5 zdjęć maksymalnie

Każda praca powinna zawierać:
– imię i nazwisko, wiek autora pracy, nazwę placówki oraz nr telefonu bądź adres mailowy do kontaktu

Dane uczestników zostaną wykorzystane wyłącznie w celach przeprowadzenia i promocji konkursu.

Kryteria oceny
Przy ocenie prac konkursowych będą brane pod uwagę walory przyrodnicze i artystyczne (kolorystyka, kompozycja, estetyka, pomysłowość, spostrzegawczość, oryginalność wykonanej pracy itp.).

Terminy
Prace konkursowe należy nadsyłać lub dostarczyć do 9 maja 2014 r.:

do biura TPD Oddział Miejski w Legnicy
al. Orła Białego 2
59-220 Legnica
tel/fax. 76-724-51-09

bądź bezpośrednio u organizatorów konkursu:

Szkoła Podstawowa w Niedźwiedzicach
Niedźwiedzice 16
59-225 Chojnów
tel./fax 76-81-86-910

Ogłoszenie wyników nastąpi 27 maja 2014 roku.

Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora.

Laureaci konkursu oraz osoby wyróżnione zostaną poinformowani o wynikach konkursu mailem lub telefonicznie.

Prace będą wyeksponowane podczas pikniku „Pod bocianim gniazdem” na który zostaną zaproszeni laureaci konkursu wraz z opiekunami.

Wręczenie nagród laureatom konkursu oraz osobom wyróżnionym odbędzie się 12 czerwca 2014 roku podczas Pikniku „Pod bocianim gniazdem” w Niedźwiedzicach.

Przesłane prace przechodzą na własność organizatorów.