FUNDACJA POLSKA MIEDŹ W LUBINIE DOFINANSUJE KOLONIĘ LETNIĄ