LAIKS ORGANIZUJE CHARYTATYWNY KONCERT DLA PODOPIECZNYCH TPD