MŁODE WILKI Z LEGNICY OGÓLNOPOLSKIMI MISTRZAMI WŚRÓD OŚRODKÓW KIBICE RAZEM!