SP NR 4 CZEKA NA ZGŁOSZENIA DO JARMARKU TALENTÓW

Szkolne koło Przyjaciół Dzieci wraz ze szkolnym kołem Caritas przy Szkole Podstawowej nr 4 w Legnicy zapraszają do udziału w konkursie „Jarmark Talentów”. Patronat nad przeglądem objął Zarząd Miejski TPD. Konkurs odbędzie się 27 listopada 2014 o godz. 12:00. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci z klas 0-III. Szkołę reprezentować może trzech uczniów w wybranych kategoriach: muzycznej, sprawnościowo-ruchowej i słownej. Jury przyznaje wyróżnienia w poszczególnych kategoriach. Dla zwycięskich szkół przewidziane są puchary.

Kategorie:
– muzyczne – śpiew, gra na instrumencie, boxing, gwizdanie, itp.
– sprawnościowo-ruchowa – akrobatyka, umiejętności sportowe, żonglerka, iluzja, itp.
– słowna – recytacja, teatr jednego aktora, parodia, skecz, itp.

Organizatorzy czekają na zgłoszenia, które można przesyłać faksem do 14 listopada – fax 76 723-31-03

Na uczestników czekają dyplomy, upominki i słodki poczęstunek