WIECZÓR PAMIĘCI O ŚW. JANIE PAWLE II – ZAPRASZAMY DELEGACJE DO WYSTĘPU