PODSUMOWALIŚMY XIII EDYCJĘ KONKURSU CHROŃMY PRZYRODĘ OJCZYSTĄ