ŻYCZENIA DLA DZIAŁACZY TPD, PRZYJACIÓŁ, SPONSORÓW, DARCZYŃCÓW I PODOPIECZNYCH