USTĘPUJĄCY ZARZĄD OTRZYMAŁ ABSOLUTORIUM. WYBRANO NOWE WŁADZE