II CHARYTATYWNY MARATON ZUMBY W LEGNICY! TAŃCZYMY DLA PODOPIECZNYCH TPD

Po ogromnym sukcesie ubiegłorocznej I edycji Noworocznego Charytatywnego Maratonu ZUMBY zwiększamy moc i organizujemy wspaniałe wydarzenie w Legnicy! Tym razem przy współpracy Centrum Fitness Piekary oraz Klub Arena Fitness & Squash zamierzamy porwać miłośników tańca w niedzielę 19 kwietnia od godz. 15:00  do pięknej hali gimnastycznej przy Zespole Szkół Integracyjnych im. Piastów Śląskich w Legnicy przy ul. Wierzyńskiego 1 (wejście od ul. Piłsudskiego).

Cel jest szczytny – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci już 70 rok funkcjonuje na terenie miasta i w regionie, a w ostatnich latach stał się największym Oddziałem w kraju i stale pomaga blisko 3000 podopiecznym! Tańcząc będziemy spalać kalorie i jednocześnie wspomożemy potrzebujące dzieci i młodzież – od dofinansowania letniego wypoczynku do wsparcia przy pomocy doraźnej. Jako organizacja charytatywna pożytku publicznego swoje działania może kierować do dzieci dzięki życzliwości ludzi i sponsorów. Wy również możecie mieć wkład w piękne dzieła jednej z najstarszych organizacji. Maraton jest idealnym sposobem na wsparcie takich działań.

O dobrą zabawę i mnóstwo pozytywnej energii zadbają wspaniali instruktorzy, wśród nich: Ewa Zapolna (Strzegom), Michał Sikorski (Jelenia Góra), Dorota Zielińska (Legnica), Adam Kobel (Legnica), Agnieszka Szuber-Jamka (Jawor), Natalia Szwed (Wrocław), Iza Kowalska (Jawor), Adrian Kowalski (Jawor), Damian Strączek (Jelenia Góra), Sławomir Iwanowicz (Zawidów), Magdalena Kwiatkowska Korczowska (Lwówek Śląski), Alicja Janicka (Strzegom)

Aby wziąć czynny udział w Charytatywnym Maratonie ZUMBY należy zakupić cegiełkę w wysokości 30 zł. do nabycia u Instruktorów, w klubach fitness oraz w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przy al. Orła Białego 2. Można podziwiać taneczne wyczyny uczestników z widowni zakupując cegiełkę 10 zł. Zakup cegiełki jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu:

R E G U L A M I N

I. Organizator:
Organizatorem II Charytatywnego Maratonu ZUMBY, zwanego dalej maratonem jest Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Legnicy. Dane teleadresowe organizatora znajdują się na stronie www.tpd.legnica.pl

II. Termin i miejsce:
1. Termin: 19 kwietnia 2015 r godzina 15:00-18:00,
2. Miejsce: Hala Gimnastyczna Zespołu Szkół Integracyjnych im. Piastów Śląskich, 59-220 Legnica ul. Wierzyńskiego 1 (wejście od ul. Piłsudskiego).

III. Cel:
Pozyskanie dodatkowych środków finansowych na cele statutowe TPD – dofinansowanie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży i doraźna pomoc materialna dla podopiecznych TPD.

IV. Uczestnictwo:
1. Warunkiem uczestnictwa w maratonie jest nabycie cegiełki za 30 PLN, wyjątki mogą stanowić zaproszeni goście, obsługa wydarzenia, przedstawiciele mediów sprawujących patronat nad imprezą oraz osoby wskazane przez organizatora.
2. W maratonie może uczestniczyć osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba niepełnoletnia może uczestniczyć w maratonie za pisemną zgodą opiekuna prawnego lub pod opieką i na odpowiedzialność opiekuna prawnego.
3. Uczestnicy maratonu zobowiązani są do dostosowania intensywności i rodzaju ćwiczeń do swojego stanu zdrowia i samopoczucia.
4. Opłata za wstęp nie uwzględnia ubezpieczenia. Osoba biorąca udział w maratonie oświadcza, iż uczestniczy w maratonie na własną odpowiedzialność. Organizator maratonu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne pogorszenie stanu zdrowia wywołanego nadmiernymi obciążeniami w trakcie ćwiczeń, urazy, kontuzje i nieszczęśliwe wypadki.
5. W obiekcie obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania i wnoszenia alkoholu i narkotyków, obowiązuje także bezwzględny zakaz żucia gumy.
6. Podczas trwania maratonu obowiązuje strój i obuwie sportowe.

V. Postanowienia końcowe:
1. Przebieralnia i sanitariaty będą znajdowały się w miejscu maratonu. Za rzeczy pozostawione przez uczestnika organizator nie ponosi odpowiedzialności.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestracji foto i video przebiegu maratonu na potrzeby dokumentacji, promocji, relacji itp. Uczestnik maratonu wyraża zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku w materiałach promocyjnych.
3. Organizator maratonu określa limit uczestniczących w nim osób. Ilość miejsc jest ograniczona.
4. Udział w maratonie jest jednocześnie deklaracją, iż uczestnik zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i akceptuje warunki w nim zawarte.

plakat_maraton_legnica