SZKOŁA PODSTAWOWA W KRZYWEJ ZAPRASZA DO UDZIAŁU W KONKURSIE „JA I MOJA RODZINA”

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Legnicy oraz szkolne koło TPD działające przy Szkole Podstawowej w Krzywej im. 10 Brygady Kawalerii Pancernej ogłaszają konkurs plastyczny pt. „Ja i moja rodzina”.

Celem konkursu jest poszanowanie wartości rodzinnych, rozwijanie zainteresowań różnorodnymi technikami plastycznymi, rozbudzanie fantazji i wyobraźni twórczej dzieci, poszanowanie wartości rodzinnych, rozwijanie zainteresowań różnorodnymi technikami plastycznymi, rozbudzanie fantazji i wyobraźni twórczej dzieci.

Zasady uczestnictwa:
1. Do konkursu zapraszamy dzieci z przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz uczniów klas I- III oraz klas IV – VI szkoły podstawowej.
2. Prace plastyczne należy wykonać w formacie A 4 lub A3 w dowolnej technice płaskiej.
3. Uczestnik może wykonać tylko jedną pracę. Prace należy opisać drukowanymi literami w następujący sposób: imię, nazwisko, wiek, szkoła, numer telefonu do szkoły lub rodzica.
4. Prace stają się własnością organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich wykorzystania jako materiału wystawowego.
5. Z każdej kategorii wiekowej można nadesłać max. 3 prace.
6. Wysłanie prac jest równocześnie wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestników w celach przeprowadzenia i promocji konkursu.
7. Laureaci najlepszych prac wybrani przez komisję konkursową zostaną nagrodzeni w następujących grupach wiekowych: dzieci w wieku 3 – 6 lat, uczniowie klas I – III, uczniowie klas IV – VI

Termin nadsyłania prac: 30 maja 2015 r.

MIEJSCE NADSYŁANIA PRAC:
Szkoła Podstawowa w Krzywej Krzywa 52, 59-225 Chojnów lub w księgowości szkół w Chojnowie

 

Na zwycięzców czekają nagrody oraz możliwość eksponowania swoich prac w Szkole Podstawowej w Krzywej.
Rozstrzygnięcie konkursu i uroczyste wręczenie nagród nastąpi 14 czerwca 2015 r. w czasie pikniku rodzinnego.
Wszystkim uczestnikom życzymy twórczych pomysłów i sukcesów w konkursie.